Vse za šivanje in ročna dela
Brezplačna dostava za naročila nad 50 €.
Količina:

0


Znesek:

0,00

Brezplačna navodila in ustvarjalne ideje

Prevod najpogostejših izrazov v navodilih

Postopek

Kvačkane kopalke

Material: preja Mare (Mondial, sestava: 100% taktel, dolžina navitja: 130m/50g) - približno 150g  (*opomba: ker preje Mare ni več v prodajnem programu prozivajalca, lahko za kopalke uporabite tudi prejo Sabbia
Kvačka: debeline 3,5
Velikost: 36 (košarica A)
*Opomba: za večjo košarico samo povečajte število vrst pri zgornjem delu.

Vrste gostih petelj:
- za preskok v novo vrsto vedno naredimo eno verižno petljo
- snemanje petelj: vbodemo kvačko v petljo prejšnje vrste in potegnemo prejo skoznjo (kot bi na pol naredili gosto petljo), enako ponovimo v naslednjo petljo prejšnje vrste, nato pa prejo potegnemo skozi vse tri petlje na kvački

Vrste šibičnih petelj:

- za preskok v novo vrsto vedno naredimo tri verižne petlje
- snemanje petelj: naredimo ovoj, vbodemo kvačko v petljo prejšnje vrste in potegnemo prejo skoznjo, nato potegnemo prejo skozi prvi dve petlji na kvački (kot bi na pol naredili šibično petljo), enako ponovimo v naslednjo petljo prejšnje vrste, nato pa prejo potegnemo skozi preostale tri petlje na kvački

Školjčni vzorec 1:

Število petelj mora biti deljivo s 6 + 1.
1. vrsta: 1 verižna petlja, *1 gosta petlja v 1. petljo, 2 petlji preskočimo, 5 šibičnih petelj v 1 petljo, 2 petlji preskočimo *; ponavljamo od * do * do konca vrste, zaključimo z 1 gosto petljo;
2. vrsta: 3 verižne petlje, 2 šibični petlji v prvo gosto petljo, *1 gosta petlja (v sredino polkroga iz prejšnje vrste), 5 šibičnih petelj (v gosto petljo prejšnje vrste)*; ponavljamo od * do * do konca vrste, v zadnjo gosto petljo prejšnje vrste naredimo 3 šibične petlje;
3. vrsta: 1 verižna petlja, 1 gosta petlja v prvo šibično petljo prejšnje vrste, *5 šibičnih petelj (v gosto petljo prejšnje vrste), 1 gosta petlja (v sredino polkroga iz prejšnje vrste)*; ponavljamo od * do * do konca vrste, v zadnjo šibično petljo naredimo eno gosto petljo.

Školjčni vzorec 2:

Število petelj mora biti deljivo s 4 + 1.
1. vrsta: 1 verižna petlja, *1 gosta petlja v 1. petljo, 1 petljo preskočimo, 5 šibičnih petelj v 1 petljo, 1 petljo preskočimo *; ponavljamo od * do * do konca vrste, zaključimo z 1 gosto petljo;
2. in 3. vrsta: enako kot pri školjčnem vzorcu 1.

Zgornji del kopalk

Začnemo s 16 verižnimi petljami, nato kvačkamo ob obeh straneh verižice.
1. vrsta: naredimo 1 gosto petljo v 2. verižno petljo, nadaljujemo s po 1 gosto petljo v vsako verižno petljo, v zadnjo verižno petljo naredimo 3 goste petlje (označimo srednjo), nadaljujemo ob drugi strani začetne verižice, spet po 1 gosto petljo v vsako verižno petljo. Obrnemo.
2. in vse ostale vrste: 1 verižna petlja, po 1 gosta petlja v vsako petljo prejšnje vrste; v označeno sredinsko petljo naredimo 3 goste petlje!
Nadaljujemo do skupno 7 vrst gostih petelj. Naredimo še 3 vrste šibičnih petelj, in sicer tako, da delamo po 1 šibično petljo v vsako petljo prejšnje vrste; v označeno sredinsko petljo naredimo 3 šibične petlje!
Nato naredimo obrobo košarice v školjčnem vzorcu 2. V 2. vrsti školjčnega vzorca naredimo v označeno sredinsko petljo 5 šibičnih, 1 gosto, 5 šibičnih petelj. V 3. vrsti školjčnega vzorca naredimo v sredinsko (gosto) petljo 5 šibičnih petelj.
Na enak način nakvačkamo še drugo košarico.

Spodnji rob in vrvica: naredimo približno 38cm dolgo verižico iz verižnih petelj, nadaljujemo na spodnjem robu desne košarice – delamo goste petlje, nato naredimo spet 2cm verižnih petelj, na spodnjem robu leve košarice spet kvačkamo goste petlje, nato pa še 38cm verižnih petelj. Obrnemo in v 2. vrsti delamo vzdolž vrvice goste petlje, ob spodnjem robu košaric pa školjčni vzorec 2 (samo 1. vrsto vzorca).

Vrvica okoli vratu: naredimo približno 50cm dolgo verižico iz verižnih petelj, v 2. vrsti naredimo v vsako petljo po 1 polgosto petljo. S polgostimi petljami pritrdimo vrvico na zgornji vogal košarice. Ponovimo na drugi košarici.

Spodnji del kopalk

Nasnujemo 67 verižnih petelj + 3 verižne petlje za preskok v 1. vrsto. Nato kvačkamo 5 vrst šibičnih petelj, naprej pa goste petlje. Že v 2. vrsti začnemo s snemanjem na obeh straneh (kot je opisano na začetku), in sicer snamemo 10-krat v vsaki vrsti, naprej pa v vsaki 2. vrsti, dokler nam ne ostane še 17 petelj.Naprej kvačkamo brez snemanja, dokler ni dolžina sprednjega dela približno 21cm. Nadaljujemo z zadnjim delom, kvačkamo goste petlje in začnemo z dodajanjem petelj na obeh straneh. Dodamo 3-krat v vsaki vrsti, nato pa v vsaki 2. vrsti, dokler ne dobimo širine 79 petelj (opomba: zadnjih 5 vrst kvačkamo šibične petlje).
Nato naredimo 3 vrste školjčnega vzorca 1. Preje ne odrežemo, ampak naredimo še približno 20-30cm verižnih petelj za vrvico, obrnemo in naredimo 1 vrsto polgostih petelj vzdolž vrvice. Enako vrvico naredimo še na drugi strani.
Na sprednjem delu prav tako naredimo rob iz 3 vrst školjčnega vzorca 1 ter vrvici na obeh straneh.